USLOVI KORIŠTENJA

1. UVOD

Uslovi korištenja (u nastavku "Pravilnik") koji slijede u nastavku kao i svi važeći zakoni na teritoriji BiH koji se mogu odnositi na Platformu BHstudenti (u nastavku "Platforma") primjenjuju se na sve korisnike. Registracijom prihvatate ovaj Pravilnik i obavezujete se da ćete "Platformu" koristiti u skladu s njime. Zadržavamo pravo promjene Pravilnika bez najave, a promjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja. U slučaju nevaljalosti nekog od dijelova Pravilnika, to za sobom ne povlači nevaljalost cjelokupnog Pravilnika.

2. PONAŠANJE KORISNIKA

2.1. Autorska prava


Platforma nije vlasnik sadržaja i informacija koje objavljuju korisnici. Ipak zadržavamo pravo korištenja javnih sadržaja i informacija, onako kako je navedeno u "Pravilima o privatnosti".
Sve poslane informacije i sadržaji ( fotografije, videozapisi, tekstovi itd. ), mogu jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na platformi. Sve osobe koje pošalju materijal garantuju da za isti polažu autorska prava. Platforma BHstudenti poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulisana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva.
Obaveza svakog korisnika je da prijavi kršenje autorskih prava u slučajevima opravdane sumnje. Platforma će u najkraćem mogućem roku, a nakon primanja obavještenja o povredi, te podnošenja relevantnih dokaza poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje autorskih prava.

2.2. Zabranjena ponašanja

Registracijom na platformu BHstudenti obavezujete se da ćete se suzdržati od sljedećih radnji:

-Zabranjena je promocija bilo kakvih političkih, ideoloških, nacionalističkih, rasnih ili seksualnihualnih uvjerenja, kao i nametanje bilo čega gore navedenog.
-Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće bosanskohercegovačko i međunarodno zakonodavstvo, sadržaj koji je uvredljiv, pornografski, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način.
-Maltretiranje, zastrašivanje i zlostavljanje na bilo koji način bilo kojeg korisnika.
- Zabranjeno je pokušavati doći do podataka za prijavu i pokušavati pristupiti računu koji pripada drugoj osobi.
- Objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.
-Objavljivanje neovlaštene komercijalne poruke (npr. neželjene spam e-mail poruke).
-Prikupljanje sadržaja i informacija koje pripadaju drugim korisnicima i pristupanje Platformi automatskim putem (pomoću botova za prikupljanje podataka, programa za indeksiranje ili slično) bez našeg prethodnog dopuštenja.
-Bavljenje protuzakonitim višerazinskim marketingom, npr. piramidalnim šemama.
-Prenošenje virusa i sličnog zlonamjernog koda.
-Vršenje bilo kakve aktivnosti koja bi mogla onemogućiti, preopteretiti, odnosno poremetiti pravilno funkcioniranje ili prikaz Platforme BHstudenti.

2.2.1. Zabranjena ponašanja prilikom registracije

-Registracija ako ste mlađi od 17 godina.
-Korištenje lažnih ličnih podataka i registracija unošenjem nadimka ili drugog sadržaja koji ne predstavlja pravo ime i prezime korisnika kao i postavljanje lažne profilne slike koja ne predstavlja korisnika koji se registrovao.
-Stvaranje korisničkog računa za drugog ili stvaranje više korisničkih računa.
-Dijeljenje šifre s drugima, omogućavanje drugima da pristupe Vašem korisničkom računu ili ugrožavanje sigurnosti vašeg korisničkog računa na bilo koji drugi način.

3. PRIVATNOST

Platforma BHstudenti će učiniti sve kako bi zaštitila privatnost Vaših podataka i ponašati se kako je navedeno u "Pravilima o privatnosti". Podatke koje direktno otkrivaju Vaš identitet trećoj strani ćemo proslijediti samo u slučajevima kada to zakon nalaže.

4. ODGOVORNOST I GARANCIJE

Budući da internet prostor sam po sebi sadrži dozu neizvjesnosti i nesigurnosti ni mi Vama ne možemo garantovati potpunu sigurnost. Platforma BHstudenti neće ni na koji način biti odgovorna za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem platforme.Ne možemo Vam garantovati ni normalno funkcionisanje platforme u svakom trenutku, bez kašnjenja, nesavršenosti i poteškoća, te potpunost, istinitost i kvalitet podataka koje korisnici postavljaju. Odričemo se odgovornosti za bilo koji vid štete nastale i zbog posljednja dva razloga.

5. POSTUPANJE U SLUČAJU KRŠENJA USLOVA KORIŠTENJA

BHstudenti zadržavaju diskreciono pravo isključenja ili sankcionisanja korisnika (bez odgovornosti, obrazloženja ili predhodne najave korisniku) u zavisnosti od težine povrede "Pravilnika".
Da li će korisnik biti prvo upozoren, da li će mu korištenje biti ograničeno ili će direktno biti isključen sa Platforme zavisi od težine povrede Pravilnika. Korisnik će o tome, u zavisnosti od težine povrede, biti obaviješten putem email-a. (Npr. za bilo koji oblik širenja mržnje i vrijeđanja drugog, narušavanja sigurnosti ili ometanja rada Platforme, korisnik će biti kažnjen direktnim isključenjem.)
Platforma BHstudenti od korisnika koji nam je teškim povredama "Pravilnika" ili važećih zakona u BiH prouzrokovao štetu ili uskratio dobit može zahtijevati nadoknadu štete.
Pozivamo Vas da nam prijavite svaku sumnjivu radnju za koju smatrate da krši ovaj "Pravilnik"

6.SUDSKA NADLEŽNOST

Za sve sporove i zahtjeve koji mogu proizaći iz korištenja predmetnih materijala stvarno je nadležan sud u Sarajevu.


Sva prava pridržana.

Januar 2013.
BHstudenti