ABOUT US

Origin

The idea of ​​developing the BHstudenti platform was born due to the lack of quality online content for students in Bosnia and Herzegovina. The reason why we chose the social network platform is faster interaction between students, and thus faster achievement of set goals. Our goal is to create the largest online database of students and student information, as well as the largest alumni association in BiH. We will constantly work on improving our services and introducing innovations, listening to your wishes and needs. The platform is conceived as a means by which we will together reach the goals we have set or will set in the future.

Guiding ideas:

-Improvement of mutual cooperation and joint action of students in order to raise the student standard in Bosnia and Herzegovina, regardless of nationality, ethnicity or religion.

-Positioning students in BH society to the place that belongs to them, as the main initiator of positive driving changes.

-Positioning of BH universities as a "treasury of knowledge" and active involvement of individual faculties in making and proposing decisions relevant to their field of activity.

Objectives:

-Largest online database in BiH of all information that concerns and may concern students

-Profiling the platform BHstudents as necessary items in the life of a BH student

-Alumni Association

-Promoting true values ​​(knowledge, work, effort, honesty, etc.)

-Promoting culture and art as essential elements of social development and human life

-Contribution to the protection of the human environment and promotion of the natural beauties of BiH

-Promoting sports and a healthy lifestyle

About the BHstudenti platform

The BHstudenti platform, as already mentioned, is based on the principle of a social network. What will set us apart from other social networks are our goals and ideas. We strive and will strive to become an "online meeting point" of knowledge, healthy ideas, togetherness and nobility, because only in this way we can position the student in the place that belongs to him in BH society. We believe that such a project can enhance and accelerate the rapprochement of BH students, and thus accelerate and facilitate the fight for student rights and student standards, because together we are much stronger.

 

Association "BHstudenti"

 

O NAMA

Nastanak

Ideja o razvoju platforme BHstudenti rodila se usljed nedostatka kvalitetnih online sadržaja za studente u BiH. Razlog zašto smo odabrali platformu društvene mreže je brža interakcija među studentima, a samim tim i brže ostvarenje postavljenih ciljeva. Cilj nam je da stvorimo najveću online bazu studenata i studentskih informacija, kao i najveću alumni asocijaciju u BiH. Konstantno ćemo raditi na poboljšanju naših usluga i uvođenju novina, osluškujući Vaše želje i potrebe. Platforma je zamišljena kao sredstvo kojim ćemo zajedno doći do ciljeva koje smo postavili ili koje ćemo u budućnosti postaviti.

Ideje vodilje:

-Unaprijeđenje međusobne saradnje i zajedničkog djelovanja studenata u cilju podizanja studentskog standarda u BiH bez obzira na nacionalnu, etničku ili vjersku pripadnost.

-Pozicioniranje studenata u BH društvu na mjesto koje im i pripada, kao glavnog incijatora pozitivnih pokretačkih promjena.

-Pozicioniranje BH univerziteta kao "riznica znanja" te aktivno uključivanje pojedinih fakulteta u donošenje i predlaganje odluka relevantnih za njihovo polje djelovanja.

Ciljevi:

-Navjeća online baza u BiH svih informacija koji se tiču i mogu ticati studenata

-Profiliranje platforme BHstudenti kao neophodne stavke u životu jednog BH studenta

-Alumni asocijacija -Promovisanje pravih vrijednosti (znanja, rada, truda, poštenja itd.)

-Promovisanje kulture i umjetnosti kao bitnih elementa društvene nadgradnje i čovjekovog života

-Doprinos zaštiti čovjekove okoline i promovisanje prirodnih ljepota BiH

-Promovisanje sporta i zdravog načina života

O platformi BHstudenti

Platforma BHstudenti, kao što je već pomenuto, zasnovana je na principu društvene mreže. Ono što će nas razlikovati od ostalih društvenih mreža jesu naši ciljevi i ideje. Težimo i težit ćemo da postanemo "online meeting point" znanja, zdravih ideja, zajedništva i plemenitosti, jer samo na taj način možemo pozicionirati studenta na mjesto koje mu i pripada u BH društvu. Smatramo da jedan ovakav projekat može pospiješiti i ubrzati zbližavanje BH studenata, a samim tim ubrzati i olakšati borbu za studentska prava i studentski standard, jer zajedno smo mnogo jači.

 

Udruženje "BHstudenti"